Vooraankondiging plaatsingsbeleid aan ouders met kind geboren 1-1-15 t/m 31-7-15

Samenwerkende schoolbesturen PO Haarlem

Haarlem, december 2017

Betreft: Aankondiging plaatsingsbeleid Haarlemse basisscholen

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

Volgens de informatie van de gemeente heeft u een kind dat geboren is tussen 1 januari en 31 juli 2015 en zal uw kind in het jaar 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan. In deze brief attenderen wij u op het nieuwe plaatsingsbeleid van de Haarlemse basisscholen. 

In dit plaatsingsbeleid verloopt het aanmelden en plaatsen van kinderen voor het basisonderwijs stadsbreed op gelijke wijze. De kern van dit beleid is dat alle kinderen onder gelijke omstandigheden  een gelijke kans op een school van voorkeur hebben. U stelt zelf uw voorkeurslijst samen. Vanaf het woonadres gerekend krijgt elk kind voorrang op de zes dichtstbijzijnde basisscholen. Dit aanbod bevat tenminste één openbare en één bijzondere school. Alle ouders krijgen een plaats op de hoogst mogelijke voorkeursschool aangeboden.

Op de achterkant van deze brief vindt u een korte uitleg over het nieuwe plaatsingsbeleid. Op de websites van de basisscholen, van de schoolbesturen en van het CJG (www.cjgkennemerland.nl vanaf maart 2018) kunt u de benodigde informatie over het plaatsingsbeleid vinden. Voor vragen kunt u ook terecht bij de directies van de Haarlemse basisscholen.

Eind februari 2018 ontvangen ouders en verzorgers met een kind dat geboren is vanaf 1 januari 2015 t/m 31 juli 2015 een brief met nadere uitleg over het plaatsingsbeleid en een aanmeldformulier. 
Ouders/verzorgers met kinderen geboren tussen 1 augustus 2015 en 1 augustus 2016 zullen in het najaar van 2018 de informatiebrief met het aanmeldformulier ontvangen.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Haarlemse besturen van het basisonderwijsSamenwerkende schoolbesturen PO Haarlem

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem
De besturen van de Haarlemse basisscholen gaan in 2018 over op een stadsbreed plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarige kinderen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regels en procedures per wijk of school. Het aanmelden en het toedelen van de plaatsen zal bij alle basisscholen op dezelfde wijze verlopen. Elk kind krijgt voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. 

Het toedelen van de plaatsen gebeurt voor alle scholen tegelijk en geautomatiseerd met als resultaat dat elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur wordt aangeboden. Een kind dat al een ouder broertje of zusje op de school heeft, krijgt altijd een plaats op de desbetreffende school onder de voorwaarde dat de school het aanmeldformulier voor de sluitingsdatum heeft ontvangen. Wanneer een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste een plaats aangeboden (omdat de school voor hen een voorrangsschool is). Als uw kind niet op de eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het automatisch doorgeplaatst op de tweede, derde of daaropvolgende voorkeur die u heeft opgegeven.

De Vrije Scholen en de Islamitische school hebben een stedelijke functie; elk kind dat in Haarlem woont heeft op deze scholen een gelijke voorrang (woonadres binnen Haarlem speelt geen rol).

Invoering begin 2018
Eind februari 2018 ontvangt u een informatiebrief met het aanmeldformulier (met voorgedrukte naam en adres van uw kind). Op dit aanmeldformulier vult u in volgorde uw voorkeurscholen in. U mag iedere basisschool in Haarlem kiezen. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1, daarna nummer2, enz.

Vanaf 5 maart 2018 kunt u uw kind aanmelden. Dit aanmelden kan uitsluitend door het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren. De sluitingsdatum zal in de informatiebrief vermeld staan. Vanaf 1 maart kunt u op de CJG-website het woonadres van uw kind invoeren om alle Haarlemse basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres te zien. De eerste 6 scholen zijn de voorrangsscholen die voor uw woonadres gelden. Ook de scholen met een stedelijke functie zijn in dit overzicht opgenomen.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
Wanneer u uw kind in het verleden al heeft aangemeld, zal u uw kind opnieuw met dit aanmeldformulier moeten aanmelden. Ouders die over een schriftelijk bewijs van de school beschikken, waaruit blijkt dat hen een plaats is toegezegd, kunnen hierop aanspraak maken door deze school als 1ste voorkeurschool op te geven. Dit geldt uitsluitend in het invoeringsjaar, dus voor de kinderen die in 2015 geboren zijn.
Ook als er al een ouder broertje of zusje op de school van uw voorkeur zit, is het noodzakelijk het jongere kind met het aanmeldformulier op deze school aan te melden. 

Aanmelding eerste groep mogelijk vanaf 1 maart 2018
Vanaf 5 maart 2018 kan de kinderen (geboren tussen 1 januari t/m 31 juli 2015) worden aangemeld. De aanmelding vindt altijd plaats op de school van eerste voorkeur. U kunt zich in de komende maanden uiteraard oriënteren op het scholenaanbod. De meeste scholen organiseren informatiebijeenkomsten en rondleidingen. Vooruitlopend op de invoering van het stedelijk plaatsingsbeleid, kunnen de scholen u echter geen toezeggingen doen.

Meer informatie?
Desgewenst kunt u op de websites van de schoolbesturen, van de basisscholen en van het CJG (www.cjgkennemerland.nl vanaf maart 2018) alle benodigde informatie over het plaatsingsbeleid vinden. Ook kunt u met uw vragen terecht bij de directies van alle basisscholen in Haarlem.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl