Over ouderbetrokkenheid

Uw kind, daar gaat het om. U wilt dat uw kind op een school zit waar het goed leert. Rekenen, taal, lezen en schrijven, muziek, geschiedenis, wereldoriëntatie, sport en meer. En ook: samenwerken, sportiviteit, eerlijk zijn, je gezond bewegen, tegen een stootje kunnen, solidair zijn met elkaar, elkaar netjes behandelen.
Het is heel wat! En ouders weten: kleine kinderen worden snel groot. Die acht jaren op de (speciale) basisschool zijn zo om. Het is dus van groot belang dat ouders en teamleden in die tijd goed samenwerken om de kinderen de goede dingen te laten leren. Betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen en scholen. Wij waarderen daarom uw medewerking daarbij.

Op deze site vind u informatie die voor u belangrijk is. Hebt u vragen? Spreekt u dan eerst de leerkracht of directeur aan. Zij zullen u bijna altijd van een goed antwoord kunnen voorzien.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl