Functiemix

De minister van OCW heeft met de sociale partners in het onderwijs het Convenant Leraar van Nederland gesloten. De afspraken uit het convenant zijn vastgelegd in de CAO PO en in andere wettelijke regelingen. Een uitvloeisel hiervan is de functiemix. De invoering van de functiemix biedt de mogelijkheid om het loopbaanperspectief van de leraren in het Primair Onderwijs te verbeteren, waardoor leraren uitgedaagd worden zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen.
De functiemix gaat over functiedifferentiatie. In het basisonderwijs kunnen door de functiemix groepsleerkrachten nu op LA én op LB niveau zijn ingeschaald – als je aan voorwaarden voldoet.
De invoering van de LB-functies LC-functies) beogen bij te dragen aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector. Bij de invoering van de Functiemix is een Handboek opgesteld, dat jaarlijks wordt aangepast tot het Functiemixtraject gehele is ingevoerd (2014). De volledige tekst is bereikbaar via Handboek Functiemix.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl