Bavo Academie bevordert professionalisering

De Bavo Academie richt zich op het mogelijk maken van opleiding, kennisuitwisseling en ontmoeting.

De Bavo Academie biedt een bovenschoolse leer- en werkomgeving, waar voor alle personeelsleden effectieve en efficiënte professionalisering mogelijk is. Dit betekent dat er ruimte is voor individuele ontwikkeling, voor ontwikkeling op schoolniveau en op het niveau van de organisatie.

Informatie over het concrete aanbod aan workshops en andere bijeenkomsten en de mogelijkheid om daaraan deel te nemen, is te verkrijgen via: www.bavoacademie.nl.

De activiteiten worden gecoördineerd door mw. I. Sweerts, personeelsfunctionaris, en door mw. S. Meekes, personeelsconsulent.

Suggesties tot verrijking of verbetering van de Bavo Academie zijn daar ook welkom.

Ontmoeten-inspireren-uitwisselen

De Bavodag 2013 heeft heel wat losgemaakt aan ideeën. We hebben beloofd, dat we alle informatie van die dag zouden teruggeven. In de Bavobeweging van november 2013 en van april 2014 kun je er heel veel over lezen. In het document Opbrengsten lees je echt alles wat er opgeschreven is: flapteksten en delen uit de later ingestuurde verslagen. De informatie is 'een beetje geordend': naar thema (bijv. ICT) en naar soort (bijv. Tips). Je zult er je weg wel in vinden. Teruglezend concludeerden wij: wat is er in korte tijd veel uitgewisseld! Een mooi resultaat; inspirerend!

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl