Pré-masteropleiding Interne begeleiding van start

vrijdag, 14 september 2018

Pré-masteropleiding Interne begeleiding van start

Dinsdag 11 september ….. Vandaag geen tienjarigen in het lokaal van groep 7 van basisschool de Brandaris, maar veertien aankomende studenten die hun studieboeken in ontvangst nemen. De startbijeenkomst van de prémaster Interne begeleiding staat op het punt van beginnen.

In één jaar tijd worden de deelnemers, allemaal werkzaam in het primair onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland, opgeleid tot startbekwame intern begeleiders. Deze pré-master IB is het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende besturen uit het Samenwerkingsverband PO-ZK. De deelnemers komen vanuit Stichting Sint Bavo en ook vanuit de stichtingen Spaarnesant, Jong Leren, en Salomo. Er zijn ook éénpitters vertegenwoordigd.

De wens bestond al langer om gezamenlijk intern begeleiders op te leiden. De pré-master wordt verzorgd door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers uitvoerig kennis met elkaar gemaakt. Ook hebben ze leerteams gevormd waarbinnen ze de rest van het jaar aan de slag gaan. De volgende bijeenkomst is al over twee weken. Dan gaat het over gespreksvoering en begeleiding.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl