Nieuws

Zomer en daarna alles anders

woensdag, 13 juli 2016

Voor onze schoolverlaters staat er een bijzondere zomer voor de deur. Zij hebben afscheid genomen van hun groep 8, van de vertrouwde omgeving, de juffen en de meesters. Over enkele weken stappen ze een school binnen die anders is. En zelf worden ze ook anders. Ze ontwikkelen zich naar eigen aard en in eigen tempo. Vanaf hier wensen we hen veel succes en plezier op hun nieuwe school.  

Nieuwkomersonderwijs tiptop!

maandag, 27 juni 2016

Geinspireerd door de kwaliteit van het onderwijs, complimenteerden de twee onderwijsinspecteurs de Internationale Taalklas. Tijdens hun recente   schoolbezoek zagen zij een voorbeeldige onderwijsaanpak in een krachtige leeromgeving. De kinderen blijken snel en veel te leren. En met plezier helpen ze elkaar daarbij. Directeur Marieke Postma kreeg veel lof toegezwaaid voor het niveau van de school, dat zij samen met haar intern begeleider Lenneke Grobbe en het team heeft bereikt. Marieke...

Veronicaschool scoort goed

woensdag, 08 juni 2016

Kinderen zitten goed op de Veronica Jenaplanschool. De teamleden, zegt de inspectie, zijn didactisch sterk en zorgen voor een krachtig leef- en leerklimaat. Zo kreeg de school op 3 juni jl van de inspecteur de bevestiging van hoge kwaliteit te zijn. De school scoorde ‘goed’ op alle beoordeelde punten en één keer voldoende. De structuur die het team biedt, met een eenduidige onderwijskundige aanpak, is heel ondersteunend voor het leren en samen leven. “Dat zou...

Creatieve competitie

dinsdag, 31 mei 2016

Wie tekenen, schrijven, schilderen of fotograferen zo mooi, dat je het wel ingelijst aan de muur wilt hangen? Dat is de vraag van bestuurder Ronald de Groot aan de kindreen van de groepen 8. De schoolverlaters! Het bestuur heeft een creatieve competitie uitgeschreven met als thema: terugkijken en vooruitkijken. De overgang van groep 8 naar een nieuwe school is daarvoor een mooi moment. Sommige kinderen van groep 8 hebben al zoveel te doen dat ze met hun groep niet kunnnen meedoen. Anderen...

Drie keer feest

donderdag, 21 april 2016

Feest! De Koning is jarig en dat wordt op veel scholen gevierd. Ook 'onze' scholen sporten mee met de Koningsspelen of hebben het koningsontbijt (gehad). Maar er is meer reden tot feest. Groep 7 van icbs De Meer heeft verkeerexamen gedaan en alle kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd! En het team van de Franciscus Xaveriusschool hoorde van de inspecteur dat de kwaliteit van de school op orde is. Een compliment krijgen is altijd leuk! Meer weten? Klik voor meer nieuws hier rechts op de...

Don Boscoschool viert feest!

vrijdag, 08 april 2016

Onze Don Boscoschool bestaat 50 jaar! Dat wordt in april uitbundig gevierd met voorstellingen door en voor de kinderen en een leuke dag met de hele school naar de Efteling. Daarnaast worden nog veel meer kleinere en grote activiteiten georganiseerd die samenhangen met het jubileum van deze ontzettend leuke en goede wereldschool.

Nieuwkomers welkom op ITK

vrijdag, 19 februari 2016

Een prachtige uitdaging voor het team van de Internationale Taalklas. Op de locatie Prinses Beatrixdreef komen in april misschien wel 3 groepen kinderen, die tijdelijk wonen in de noodopvang van de Boerhaavekliniek. Nieuwe kinderen, nieuwe teamleden, nieuwe lokalen in gebruik nemen. En natuurlijk ook voor déze nieuwkomers alles uit de kast halen om ze in korte tijd Nederlands te leren. Taal verbindt, taal maakt communicatie beter mogelijk. Een goede start op de ITK helpt enorm bij het...

GMR: Begroting akkoord

woensdag, 13 januari 2016

Wat gebeurt er komend jaar met ons belastinggeld? De GMR sprak dinsdag 12 januari jl. over de conceptbegroting 2016. Aan het eind van die bespreking adviseerde de GMR aan de bestuurder om de conceptbegroting 2016 vast te stellen. Daar ging een goed voorbereide bespreking aan vooraf. De GMR-werkgroep financiën had namelijk al vooroverleg gevoerd met bestuurder en controller en kon de Raad dus helpen bij de meningsvorming. Wat kwam er zoal aan bod? Verwachte inkomsten en...

Kerstviering in voorbereiding

maandag, 07 december 2015

Sinterklaas is het land uit. De kinderen maken zich op voor het kerstfeest op school. Dat is al heel gauw, want de kerstvakantie valt vroeg dit jaar. Houd u het nieuws van school in de gaten. Dan weet u hoe op school de kerstviering wordt vormgegeven. Met welk verhaal komt uw kind straks thuis?

Sinterklaas viert feest... bestuursbureau dicht

woensdag, 02 december 2015

Met veel plezier zullen de kinderen op onze scholen het Sinterklaasfeest vieren. De schoolbesturen van het primair onderwijs in Haarlem hebben samen aan de Pieten gevraagd om een beetje moderner te worden. De Pieten hebben toegezegd op een of andere manier bij de tijd te blijven. De meesten dragen al geen oorringen meer, anderen kleuren de lippen minder fel of hebben bij de kapper hun haar ontkroest. Haarlemse Pieten kijken ook naar het Sinterklaasjournaal om te zien hoe hun collega's eruit...

Praten over 'Parijs'

maandag, 16 november 2015

Hoe kun je op school met kinderen praten over de aanslagen in Parijs? Wat is mijn rol als leerkracht? Maandagmorgen16 november deelden directeuren van onze scholen kennis en informatie hierover met elkaar. Kennis die natuurlijk voor iedereen beschikbaar mag zijn. Wilt u weten hoe bijvoorbeeld een 'Vreedzame school' ondersteund wordt,  kijk dan op www.devreedzameschool.nl. Via een banner op de homepage kunt u naar een eerder uitgegeven, nu geactualiseerd lespakket. Op de site...

Nieuwe directeur Bavoschool

maandag, 09 november 2015

Mw. Lotte Hidding is per 1 januari 2016 benoemd tot directeur voor de rk Bavo Basisschool aan de Westergracht te Haarlem. In januari zal ook de kennismaking met de kinderen en hun ouders kunnen plaatsvinden. Lotte Hidding werkt vanuit haar lijfspreuk "goed onderwijs maak je samen". Een motto dat goed past binnen het beleid en de werksfeer van de school en van Stichting Sint Bavo.

Nieuwe directeur Bavoschool

woensdag, 04 november 2015

De zorgvuldige wervingsprocedure heeft tot resultaat geleid: per 1 januari 2016 heeft de rk Bavo basisschool aan de Westergracht een nieuwe directeur. Zij zal Marcha Heerschop opvolgen. Deze week worden de ouders geïnformeerd en daarna mag iedereen het weten! 

Vakantie - (meer) tijd voor elkaar

donderdag, 15 oktober 2015

Vrij zijn van leren/werk - meer tijd voor elkaar? Van 17 tot en met 25 oktober is het herfstvakantie. Voor veel ouders, kinderen en teamleden een week om bij te komen, te verfrissen en leuke dingen te doen. Wellicht ook een week om aandacht te geven aan wie dat nu extra nodig hebben.  Update: De vacature van directeur van de Bavoschool zal, naar we nu denken, begin 2016 vervuld kunnen zijn. De procedure lijkt het gewenste resultaat te kunnen krijgen!

Veel belangstelling voor directiefunctie

woensdag, 07 oktober 2015

Een mooi resultaat van de werving: 54 belangstellenden voor de functie van directeur van de Bavoschool! Per 1 januari hopen we voor deze school een nieuwe directeur te kunnen benoemen. De benoemingsadviescommissie heeft na zorgvuldige lezing en overleg enkele brieven geselecteerd en zal met een aantal kandidaten het gesprek aangaan. Die gesprekken zijn boeiend en spannend tegelijk voor de kandidaten en ook voor de commissieleden.  Het gaat erom dat we een nieuwe directeur vinden die...
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl