Agenda

6 feburari directieberaad
13 februari raad van toezicht
19 februari gemeenschappelijke medezegenschapsraad
26 februari - 2 maart krokusvakantie
13 maart directieberaad en raad van toezicht
3 april directieberaad
 16 april gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
17 april raad van toezicht
27 april t/m 6 mei Meivakantie SO/VSO De Schelp
27 april t/m 13 mei Meivakantie basisscholen en SBO De Satelliet
22 mei directieberaad
5 juni directieberaad
18 juni gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
26 juni raad van toezicht
3 juli directieberaad

21 juli-2 sep

zomervakantie
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl